WAT IS DIE ALTERNATIEF VIR LEWENDE ANNUÏTEITSKLIËNTE

by | Jun 1, 2021

Die huidige wêreldwye pandemie veroorsaak dat markte soos wat ons dit ken, onvoorspelbare uitkomste lewer en vir beleggers nuwe uitdagings bring. Lewende annuïteitskliënte staar ‘n dubbele uitdaging in die gesig aangesien COVID-19 omstandighede veroorsaak het dat beleggers in die rigting van kontant- of inkomstefondse beweeg om hulle kapitaal te beskerm en ‘n reële opbrengs (‘n opbrengs bo inflasie) te behaal. Soos die wêreld begin herstel, is kontantkoerse op ‘n laagtepunt en markte op ‘n hoogtepunt. Abraham Lincoln het gesê: “The best way to predict the future is to create it”. Dit is juis in hierdie konteks dat Resolute Wealth Management ‘n geleentheid skep vir lewende annuïteitskliënte deur gebruik te maak van Morningstar en ‘n portefeulje te bou wat gekenmerk word deur minder wisselvalligheid, ‘n billike opbrengs en terselfdertyd lae kostes.

Wat is die alternatief vir lewende annuïteitskliënte?

‘n 2020 Terugblik na die markte en ‘n vergelyking met die huidige stand van sake, toon dat die prentjie amper heeltemal anders lyk. Binne ‘n kort periode het baie dinge verander. Die rentekoerse in Suid-Afrika het met 3% gedaal, globale effekte se koerse het begin styg, die markte het baie vinniger herstel as wat enige iemand verwag het, en die rand het wesenlik versterk – om maar ‘n paar voorbeelde te noem.

Verlede jaar hierdie tyd het beleggers baie onstuimige markte in die gesig gestaar. ‘n Natuurlike reaksie was om na kontant- of inkomstefondse te beweeg om kapitaal te beskerm en ‘n reële opbrengs (‘n opbrengs bo inflasie) te behaal. Huidiglik het ons ‘n ander dilemma naamlik kontantkoerse wat ‘n laagtepunt bereik het en markte op ‘n hoogtepunt. Die vraag is wat om te doen wanneer dit kom by die saamstel  van ‘n lewende annuïteit-portefeulje wat sal verseker dat kliënte steeds inkomste- en kapitaalgroei kan genereer.

Vanuit ‘n Suid-Afrikaanse perspektief is ons positief oor Suid Afrikaanse aandele (veral finansiële aandele) met dié bateklas wat tans deur Morningstar op ‘n algehele oortuigingsvlak van medium tot hoog gegradeer word. Resolute Wealth Management  glo dat Suid Afrikaanse staatseffekte tans teen baie aantreklike waardasievlakke verhandel en dat Suid Afrikaans genoteerde eiendom ook ‘n mate van waarde toon. Op die globale front, bestaan daar nog vele geleenthede, veral in sektore wat die afgelope jaar nie aan die goeie opbrengste en herstel van die mark nie deelgeneem het nie.

Om ‘n reële opbrengs oor tyd te genereer, is steeds moontlik vanaf huidige waardasievlakke. Daar is egter ander faktore wat in ag geneem moet word wanneer dit kom by lewende annuïteite. Beleggers moet versigtig wees om nie hulle portefeuljes aan te veel wisselvallige elemente bloot te stel nie. Byvoorbeeld, pensioentrekkers is meer sensitief vir fooie en wisselkoerse kan in die korttermyn verwoesting saai met buitelandse beleggings.

Met behulp van Morningstar, bied Resolute Wealth Management (RWM) hulle kliënte ‘n geleentheid om ‘n portefeulje te bou wat gerig is op lewende annuïteite op so ‘n wyse dat hierdie addisionele faktore in ag geneem word. ‘n Voorbeeld hiervan is om ‘n portefeulje saam te stel gebaseer op ‘n kombinasie van Resolute Wealth Management se “Conservative” en “Worldwide Feeder” portefeuljes.

Waarom is dit ‘n goeie alternatief vir kontant?

‘n Paar jaar gelede was kontantbeleggings ‘n veilige weddenskap. Kontantbeleggers kon ‘n reële opbrengs behaal (‘n opbrengs bo inflasie) van ongeveer 3%. Vandag is dit nie meer die geval nie, kontantopbrengs het tans ‘n historiese laagtepunt bereik. Met die inflasievooruitsig vir die afsienbare toekoms laer as wat dit die afgelope paar jaar was, is dit onwaarskynlik dat beleggers ‘n merkwaardige reële opbrengs uit kontantbeleggings sal genereer. Teen die huidige kontantopbrengste sal selfs ‘n beskeie onttrekking van 5% beteken dat afgetrede individue dit moeilik sal vind om nie in hul kapitaal in te delf nie.

Morningstar is van mening dat dit belangrik is om eerder ‘n bestendige portefeulje met ‘n uiteenlopende reeks opbrengste te bou. Die doel van die RWM portefeulje kombinasie is om wisselvalligheid te verminder, ‘n billike opbrengs te lewer, en terselfdetyd kostes laag te hou. Elkeen van die onderliggende fondse in die portefeulje is met die hand uitgesoek om ‘n baie spesifieke doel te vervul – of dit nou is om opbrengste te lewer, wisselvalligheid te verminder of om die totale koste van die portefeulje te verlaag.

Ten Slotte

RWM glo dat die portefeulje kombinasie ‘n goeie oplossing is vir individue met ‘n lewende annuïteitsportefeulje wat ‘n redelike inkomste onttrekkingsstrategie volg. Ons glo ook dat die portefeulje ‘n beter alternatief teenoor kontantbeleggings bied. Behalwe die feit dat dit gesteun word deur die navorsing van die Morningstar-beleggingspan, bied die fonds ‘n gediversifiseerde, goed gestruktureerde portefeulje vir individue wat inkomste en kapitaalgroei wil hê. In ons opinie sal beleggers oor die langtermyn altyd baat daarby om in ‘n portefeulje te belê wat ‘n gedissiplineerde navorsings- en portefeuljebouproses toepas.

Source: Morningstar